• +84 22 53 64 5659
  • |
  • hrcvietnam@hrcvietnam.vn
Công nghiệp

Công nghiệp

Công nghiệp

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư

Ban Quản lí khu công nghiệp Đình Vũ (DVIZ/DEEP C I)

Quốc gia

Vietnam
Địa điểm Quang Ninh, Vietnam

Hạng mục

Biển hiệu
Tổng diện tích 15m2
Đơn vị thi công Công ty TNHH xây dựng Hinokiya Resco Việt Nam
Tình trạng

10/ 2019

Thời gian thi công: 30 phút, 02 công nhân - 01 máy cẩu tự hành

Dự án liên quan

Báo giá x