• +84 22 53 64 5659
  • |
  • hrcvietnam@hrcvietnam.vn
Sản phẩm

Sản phẩm

Tấm tường W17030

Tấm tường W17030

Thông số kỹ thuật

- Diện tích: 5.1 m2

- Chiều rộng: 1700 mm

- Chiều cao: 3000 mm

Xem thêm
Tấm tường W23030

Tấm tường W23030

Thông số kỹ thuật

- Diện tích: 6.9 m2

- Chiều rộng: 2300 mm

- Chiều cao: 3000 mm

Xem thêm
Tấm tường W23035

Tấm tường W23035

Thông số kỹ thuật

- Diện tích: 8.05 m2

- Chiều rộng: 2300 mm

- Chiều cao: 3500 mm

Xem thêm
Tấm tường W17035

Tấm tường W17035

Thông số kỹ thuật

- Diện tích: 5.95 m2

- Chiều rộng: 1700 mm

- Chiều cao: 3500 mm

Xem thêm
Tấm tường rào FE20025

Tấm tường rào FE20025

Thông số kỹ thuật

- Diện tích: 5m2

- Chiều rộng: 2000 m

- Chiều cao: 2500 mm

Xem thêm
Tấm tường W20035

Tấm tường W20035

Thông số kỹ thuật

- Diện tích: 7 m2

- Chiều rộng: 2000 mm

- Chiều cao: 3500 mm

Xem thêm
Tấm tường W20030

Tấm tường W20030

Thông số kỹ thuật

- Diện tích: 6 m2

- Chiều rộng: 2000 mm

- Chiều cao: 3000 mm

Xem thêm

 

Báo giá x