• +84 22 53 64 5659
  • |
  • hrcvietnam@hrcvietnam.vn

 Phụ kiện

 

THANH BÊ TÔNG ỐP ĐỈNH FEK100 VÀ FEK200

 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THANH BÊ TÔNG ỐP ĐỈNH FEK100

- Chiều dài: 1m

- Trọng lượng: 31kg

- Liên kết bu lông: Cấp độ bền 8.8, M16x80: 01 cái

THANH BÊ TÔNG ỐP ĐỈNH FEK200

- Chiều dài: 2m

- Trọng lượng: 60kg

- Liên kết bu lông: Cấp độ bền 8.8, M16x80: 02 cái

 

THÔNG SỐ CHUNG

- Mác bê tông: 40Mpa

- Thời gian lắp ghép: 5 phút/thanh

- Máy và nhân công: 01 cẩu (Kết hợp dùng cẩu lắp ghép tầm tường), 02 công nhân.

 

 Danh sách phụ kiện liên kết tấm tường

 

Tên phụ kiện Chủng loại Cấp độ bền, mác thép Kích thước (mm) Ghi chú Hình ảnh
Bu lông lục giác

M16

Mã kẽm nhúng nóng

Cấp độ bền 8.8 L=50 Tường nhà
Guzong ren toàn bộ

M16

Mạ kẽm nhúng nóng

Cấp độ bền 8.8 L=250 Tường nhà
Bản mã thép L dùng để gắn

Thép L

Mã kẽm nhúng nóng

Thép SS400 Tường nhà
Liner điều chỉnh

Độ dày 2mm, 6mm

Mã kẽm nhúng nóng phi thép 18

Thép SS400

Tường nhà

tường rào

Bu lông lục giác

M12

Mã kẽm nhúng nóng

Cấp độ bền 8.8 L=50 Tường nhà
Bu lông lục giác

M16

Mã kẽm nhúng nóng

Cấp độ bền 8.8 L=80 Tường nhà
Long đen Mã kẽm nhúng nóng Thép SS400

Lỗ Ø 13.5

M12

Tường nhà

tường rào

Long đen Mã kẽm nhúng nóng Thép SS400

Lỗ Ø 17 .5

M14

Tường nhà

tường rào

Tấm thép Plate Mã kẽm nhúng nóng Thép SS400 Dày 6mm

Tường nhà

 

Báo giá x