• +84 22 53 64 5659
  • |
  • hrcvietnam@hrcvietnam.vn

Báo chí

XU THẾ NĂM 2021 : VLXD XANH VÀ VLXD THÔNG MINH

Kinh doanh phải đi đôi với  chính sách bảo vệ môi trường, chuyển đổi nguồn năng lượng, giảm thiểu vẫn thạch khí thải, mô hình phát triển xanh, phục hồi xanh, loại bỏ các rào cản về năng lương tái tạo, khuyến khích cơ chế thuế để phát triển các đầu tư về các dự án phát triển năng lượng  tái tạo, giảm phát thải, biến rác  thành điện…. chính là xu...

Xem thêm
ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP VÀ MIỄN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Xây dựng) - Nghị định số 113/2020/NĐ-CP của Chính phủ làm rõ việc thực hiện và phối hợp rà soát, đánh giá các điều kiện để cấp phép xây dựng khi thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở để miễn giấy phép xây dựng; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương, chủ đầu tư và...

Xem thêm
VẬT LIỆU XANH - GIẢI PHÁP CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

Đại diện Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, ông Lê Cao Chiến cũng cho biết, Chương trình Nhãn xanh Việt Nam dự kiến ban hành tiêu chí xanh đối với xi măng, sứ vệ sinh. Theo đó, việc sản xuất xi măng phải tuân thủ các yêu cầu về quản lý năng lượng, sử dụng nhiên liệu, tỷ lệ sử dụng phế thải thay thế vật liệu tự nhiên; tỷ lệ phát thải tối đa là...

Xem thêm

Báo giá x