• +84 22 53 64 5659
  • |
  • hrcvietnam@hrcvietnam.vn
Tin tức

Tin tức

Tin tức

THỊ TRƯỜNG BÊ TÔNG ĐÚC SẴN 2020

Toàn cảnh thị trường bê tông đúc sẵn được dự báo tang trưởng từ 99,13 tỷ USD trong năm 2016 lên đến 138,96 tỷ USD năm 2020, với tốc độ CAGR là 5,96% từ năm 2017 đến năm 2022.
Cùng với tốc độ phát triển đô thị hóa, công nghiệp hóa và hạ tầng hệ thống; Sự chuyển dịch dần dần của các nhà thầu xây dựng và người tiêu dùng sang các kỹ thuật xây dựng hiện đại, thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí đang tạo ra cơ hội tăng trưởng cho thị trường bê tông đúc sẵn. Thu nhập khả dụng ngày càng tăng của người dân ở các nước đang phát triển và sự thay đổi sở thích của các phương pháp xây dựng đang làm tăng sự phụ thuộc vào các kỹ thuật xây dựng hiện đại, điều này thúc đẩy tăng trưởng thị trường bê tông đúc sẵn. Các cấu kiến bê tông đúc sẵn được sử dụng trong các khu dân cư và phi dân dụng. Năm cơ sở được xem xét cho nghiên cứu là năm 2016 và dự báo đã được cung cấp cho giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022.

Lợi thế
Sự gia tăng dân số và đô thị hóa nhanh chóng dẫn đến một số lượng lớn các dự án xây dựng mới
Tăng trưởng đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghiệp hóa
• Cần giảm thời gian và chi phí xây dựng
• Tăng cường quan tâm đến an toàn khu vực làm việc và giảm tác động môi trường
• Dễ dàng cài đặt và gỡ bỏ
Hạn chế
Suy thoái kinh tế ở các khu vực chính
Cơ hội
Gia tăng các dự án xây dựng mới ở các nền kinh tế mới nổi
Thách thức
Sự biến động của giá cước vận tải có thể tạo ra một môi trường kinh doanh khó lườn.

Một số bài viết liên quan:

Tin tức liên quan

Báo giá x