• +84 22 53 64 5659
  • |
  • hrcvietnam@hrcvietnam.vn
Tin tức nội bộ

Tin tức nội bộ

Tin tức nội bộ

ORG BẮC GIANG - ĐANG VÀO NHỮNG GIAI ĐOẠN CUỐI CÙNG CỦA DỰ ÁN

Hình ảnh mới nhất về dự áN ORG - BẮC GIANG

>>> Trách nhiệm của tổng thầu xây dựng nhà máy là gì?

Dự án ORG chụp từ xa

 

Hình ảnh phía trước nhà máy

 

Hình ảnh tường rào hoa sắt bao canh nhà máy

Tin tức liên quan

Báo giá x