• +84 22 53 64 5659
  • |
  • hrcvietnam@hrcvietnam.vn
Tin tức nội bộ

Tin tức nội bộ

Tin tức nội bộ

ORG BẮC GIANG - ĐANG VÀO NHỮNG GIAI ĐOẠN CUỐI CÙNG CỦA DỰ ÁN

Hình ảnh mới nhất về dự áN ORG - BẮC GIANG

Dự án ORG chụp từ xa

 

Hình ảnh phía trước nhà máy

 

Hình ảnh tường rào hoa sắt bao canh nhà máy

Tin tức liên quan

Báo giá x