Wall panel W23035

  • +84 22 53 64 5659
  • |
  • hrcvietnam@hrcvietnam.vn
Products

Products

Products

Wall panel W23035
Specifications

W23030

W23035

Area: 6.9 m2

Width: 2300 mm

Length: 3000 mm

Weight:

- Type without opening: 1900 kg

- Type with opening: Depend on area of opening

Area: 8.05 m2

Width: 2300 mm

Length: 3500 m

Weight:

- Type without opening: 2200 kg

- Type with window: Depend on area of opening

General standard:

- Thickness: 120 mm

- Bolt connection: M16x40: 2 units, M16x400: 2 units

- Concrete grade: 40 MPa (40 N/mm2)

- Assembly time: 15 minutes / 1 sheet (64m / 1 day)

Scope of use

- Internal and external walls

- Bearing walls

- Fire protection walls

Yêu cầu báo giá

Để nhận được tư vấn chuyên nghiệp và phù hợp nhất cho công trình của bạn, vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây. HRC sẽ liên hệ ngay cho bạn khi nhận được thông tin.

Product related